Zondag 14 april: Bezoek aan de Abdij met uitleg over het Masterplan Vlierbeek. Start om 15 uur aan de Westerpoot.  Vrijdag 26 april om 19uur Natuurwandeling - een “cult-na-tuur wandeling” rond Vlierbeek op vrijdag 26 april om 19 u. Nadien is er een concert in de boomgaard: Organisatie Natuurpunt Vlierbeek Zondag 19 mei: Algemene rondleiding in de abdij. Start om 15 uur aan de Westerpoort.   Zondag 2 juni: Open Kerkendag met bezoek aan de toren. Vanaf 13 tot 17 uur. Zondag 23 juni: Begeleide wandeling in de omgeving van de abdij.  Zondag 21 juli: Begeleid bezoek aan de abdij in het teken van Abt Meugen. Start om 15 uur aan de westerpoort Zondag 18 augustus: Begeleid bezoek aan het Kerkhof van de abdij. Start om 15 uur op het kerkplein. Zaterdag 31 augustus organiseert Natuurpunt over heel Vlaanderen “De nacht van de vleermuis”. Met nieuw opgerichte werkgroep Natuurpunt Vlierbeek, samen met Regionaal Landschap Dijleland en het Leuvens Historisch Genootschap.   Zondag 15 september:  Bezoek abdij met uitleg over het Masterplan. Start om 15 uur aan de Westerpoort.   Meer informatie op www. abdijvanvlierbeek.be en www.uitinvlaanderen.be
AGENDA RONDLEIDINGEN 2019
Gidsen   van   de   Heemkundige   Kring   brengen   gedurende   een   wandeling   van   90   minuten   het verhaal   van   de   belangrijkste   gebeurtenissen   uit   het   zeven   eeuwen   lange   bestaan   van   deze voormalige   abdij,   over   de   abten   en   hun   beheer,   over   monniken   en   hun   dagelijks   leven,   over   de gebouwen waarin ze leefden en over hun relaties met de buitenwereld. Even grasduinen in “ Virtueel bezoek ” geeft een idee van wat er 'in het echt" te ontdekken is. Ook groepen, verenigingen of klassen zijn welkom voor een begeleid bezoek aan de abdij. Wel ruim vooraf reserveren via e-mail: abdijvanvlierbeek@gmail.com. Bijdrage : 75 euro per groep van 25 deelnemers
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
AGENDA RONDLEIDINGEN 2019
Gidsen   van   de   Heemkundige   Kring   brengen   gedurende   een wandeling   van   90   minuten   het   verhaal   van   de   belangrijkste gebeurtenissen    uit    het    zeven    eeuwen    lange    bestaan    van deze   voormalige   abdij,   over   de   abten   en   hun   beheer,   over monniken   en   hun   dagelijks   leven,   over   de   gebouwen   waarin ze leefden en over hun relaties met de buitenwereld. Even   grasduinen   in   Virtueel   bezoek ”   geeft   een   idee   van   wat er 'in het echt" te ontdekken is. Ook groepen, verenigingen of klassen zijn welkom voor een begeleid bezoek aan de abdij. Wel ruim vooraf reserveren via e-mail: abdijvanvlierbeek@gmail.com. Bijdrage : 75 euro per groep van 25 deelnemers
Abdij van Vlierbeek